Audyt druku

Optymalizacja kosztów

poprzez zrównoważone usługi druku

  • Ograniczenie kosztów drukowania poprzez narzędzia do zarządzania drukiem sięgają nawet  35% kosztów
  • Kontrolowany przepływ dokumentów zwiększa bezpieczeństwo Twoich danych
  • Zoptymalizowana ilość drukarek zmniejsza przestoje w pracy oraz eliminuje kosztowne naprawy
  • Uprawnieniami użytkowników oraz dystrybucją dokumentów zarządza administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+48 61 44 23 374

Kontakt z doradcą

Audyt druku

Aby zbadać stan bieżący kosztów drukowania oraz poznać ilość urządzeń w danej organizacji należy przeprowadzić audyt.  W wyniku audytu uzyskujemy konkretne informacje gdzie i ile się drukuje, czy urządzenia są wykorzystywane odpowiednio, ile i jakie są urządzenia. Zebranie tych informacji pozwala nam określić bieżące koszty całego środowiska druku w organizacji.

Następnie analizujemy dane pod względem kosztów i  przepływu dokumentów drukowanych tzw: WorkFlow aby finalnie znaleźć rozwiązanie zoptymalizowane dla danej firmy. Warunkiem  koniecznym ale najczęściej osiąganym jest wykazanie oszczędności przy wdrożeniu nowego rozwiązania.

Należy pamiętać, że na całość kosztów wpływa również:

  • wielkość magazynu zapasowych tonerów do urządzeń,
  • ilość osób zaangażowanych w ich obsługę,
  • rozlokowanie urządzeń i ich wydajność,
  • konieczność bieżących napraw
  • przestoje spowodowane awarią

 

Fazą końcową  jest raport z audytu a wdrożenie nowego rozwiązania wynikiem dzięki któremu osiągane są wykazane w raporcie oszczędności.

 

 

optymliazacja kosztów
konfiguracja w sieci
dostosowane oprogramowanie

Skontaktuj się z nami