Terminale płatnicze

Terminale płatnicze

Oferujemy Państwu unikatowy w swym bogactwie produkt. Terminal POS Polskich ePłatności to prawdziwe centrum usług finansowo-marketingowych. W jednym małym urządzeniu mieszczą się:

 • Płatności kartowe wszystkich organizacji płatniczych,
 • Doładowania telefonów komórkowych,
 • Cashback – wypłatę gotówki podczas zakupów,
 • Płatności za rachunki,
 • Płatności zbliżeniowe,
 • Obsługę zaawansowanych programów lojalnościowych,
 • Wydruk i obsługę kuponów rabatowych,
 • DCC – płatność w walucie karty,
 • Płatności bez fizycznego użycia karty,
 • Terminale samoobsługowe,
 • Mobilny Terminal Płatniczy mPOS.

 

Polska bezgotówkowa

Polskie ePłatności biorą aktywny udział w Programie “Polska Bezgotówkowa”, co umożliwia przedsiębiorcom, którzy dotychczas nie akceptowali kart, przyjmowanie płatności bezgotówkowych zupełnie bezpłatnie!

Zadbaliśmy także o to, żeby terminal POS pomagał Państwu w codziennym biznesie. W prosty sposób mogą Państwo samodzielnie zarządzać polami na wydrukach potwierdzających płatność.

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy przedsiębiorca ponosi jakiekolwiek koszty związane z uczestnictwem w Programie?

Przedsiębiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów do czasu osiągnięcia na poszczególnych terminalach obrotu 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.

Z kim przedsiębiorca podpisuje umowę chcąc skorzystać z oferty Programu?

Przedsiębiorca, jeśli spełnia wszystkie odpowiednie kryteria pozwalające mu uczestniczyć w Programie, podpisuje umowę z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym (operatorem płatności bezgotówkowych), biorącym udział w Programie. Umowa jest podpisywana na okres co najmniej 12 miesięcy.

Jakie warunki będą obowiązywały po 12 darmowych miesiącach?

Każda z instytucji biorących udział w Programie Polska Bezgotówkowa może proponować inne warunki po 12 miesiącach bez opłat.

W celu poznania szczegółów współpracy przedsiębiorca powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym lub bankiem.

Ile terminali przedsiębiorca może otrzymać w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 3 terminale. Dla każdego terminala okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy osobno, od momentu jego instalacji.

Jakie są benefity dla przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca otrzyma pokrycie kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.

Jakie warunki przedsiębiorca musi spełnić, żeby skorzystać z Programu?

Program jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowali płatności bezgotówkowych. Do Programu mogą przystąpić sieci handlowo-usługowe – obejmujące mniej niż 5 placówek lub franczyzobiorcy działający w ramach franczyz obejmujących nie więcej niż 5 placówek

Czym jest Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa?

Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard.

Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania.

Najważniejsze pojęcia:

Agent rozliczeniowy – dostawca usług w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, oferuje przedsiębiorcom usługi związane z przyjmowaniem płatności kartami (sprawdzanie i rozliczanie transakcji, udostępnianie terminali płatniczych).

Akceptant – przedsiębiorca, który zainstalował już w swoim punkcie handlowo-usługowym terminal do obsługi płatności bezgotówkowych.

Każdy przedsiębiorca, który jest zainteresowany pozyskaniem terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym.

Terminal płatniczy – urządzenie służące do przyjmowania płatności kartami płatniczymi. W ramach Programu Polska Bezgotówkowa, można ubiegać się o maksymalnie 3 terminale płatnicze spośród kategorii: POS, PIN-pad Programowalny, mPOS, SoftPOS.

Skontaktuj się z nami